Oyun Terapileri Derneği

Online Filial Terapi Eğitimi 2023

Eğitmen: Dr. Mary Fry

Tanımı: Filial Terapi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimi almış terapistlerin kullanabilecekleri psiko-eğitimsel bir tekniktir. Terapist, ebeveynlere uyarlanmış çocukmerkezli oyun terapisi seanslarını çocuklarıyla evde nasıl kullanacaklarını öğretir. Eğitim katılımcıları, ebeveynlere çocuklarıyla kullanmalarını istedikleri tavır ve becerileri nasıl modelleyeceklerini öğrenirler.


Eğitim Tarihi: 9-10 Eylül, 4 Kasım 2023
Eğitim Saati: 17:00-21:00
Eğitim Ücreti: 2500 TL
Eğitim Kontenjanı: 50
Belge: APT ve OTD onaylı katılım belgesi
Eğitime Katılım Koşulu: 
1.Modül Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini tamamlamış olmak. 
* Bu eğitim APT tarafından canlı webinar olarak kredilendirilecektir. (12 CE) 
* Katılımcıların tüm eğitim boyunca kameralarını açık tutmaları gerekmektedir. 
* Eğitim süresince ardıl çeviri yapılacaktır

Eğitimin Hedefleri:

Katılımcılar,

1) Gördükleri vakalar arasından Filial Terapiden fayda sağlayabilecek aileleri tespit edebilecekler.

2) Filial Terapinin tarihi hakkında bilgi verebiliyor olacaklar.

3) Filial Terapiye uygun tedavi amaçlarını öğrenecekler.

4) Ebeveynlerle uygulamaya koymak üzere psiko-eğitimsel Filial eğitimi vermeyi pratik edecekler.

5) Ebeveynlere öğretmek üzere Çocuk-Merkezli Oyun Terapisi becerilerini öğretmeyi pratik edecekler.

6) Evdeki Filial uygulamalara uygun oyuncaklar hakkında bilgi edinecekler.

7) Filial Terapinin etkinliği üzerine yapılan araştırmalar hakkında bilgi edinecekler.

8) Ebeveynlere açıklamak üzere çocukların kullandığı temel oyun temalarını tespit etmeyi öğrenecekler.

9) Filial Terapinin iki vakaya uygulandığı senaryoyu tartışacaklar.

10) Filial Terapi, Çocuk Ebeveyn İlişki Terapisi ve oyunu kullanan diğer aile yaklaşımlı terapi yaklaşımları arasındaki temel farklar hakkında bilgi verebiliyor olacaklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Planı

1. Gün:

I. Filial Terapi’ye Genel Bakış

 • Filial Terapinin amacı
 • Tarihi
 • Tedavi Sıralaması
 • Çocuk-merkezli Oyun Terapisi Özet (CCPT)
 • Ebeveyn ve aileleri tespit etme
 • Filial Terapi’nin etkililiği üzerine yapılan araştırmalar ve Türk kültürüne uygun kullanımı
 • Breakout odalarında varolan vakaları arasında bunun nasıl iyi bir strateji olacağı hakkında tartışma
 •  

II. Süreç

 • Ebeveyn/Bakım veren Görüşmesi
 • Aile Oyun Gözlemi
 • Süreci görüşmek için ebeveyn takibi
 • Filial Terapi için Oyuncak Seçimi
 • Yukarıdaki süreci toplu olarak tartışma

 

2. Gün:

III. Filial Oyun Seansı Becerileri

 • Yapılandırma
 • Empatik Dinleme
 • Hayali Oyun
 • Sınır Koyma
 • Katılımcılarla Pratik
 • Role-play ile modelleme

 

IV. Deneme Oyun Seansları

 • Bakım vereni eğitmek
 • Geri dönüş verme süreci
 • Deneme Seans Videoları İzlenmesi
 • Katılımcılarla Fikir Alışverişi

 

3. Gün:

V. Eve Geçiş, Genelleme, Sonlandırma

 • Eve Geçiş
 • Türkiye kültürü ve uygulamalarla ilgili tartışma grupları
 • Oyun Temalarını Tespit Etme
 • Modelleme: Çatışmaları İşleme
 • Vaka Örnekleri
 • Val Fleet’in Filial Terapi yaklaşımı ve Çocuk Ebeveyn İlişki Terapisi arasındaki farklar
 • Diğer aile yaklaşımlı terapiler

 

 

Referanslar:

Beijan, L. L. (2020). Incorporating interpersonal neurobiology in child parent relationship therapy. International Journal of Play Therapy, 29(2), pp.65-73. http://dx.doi.org/10.1037/pla0000113

Bratton, S., et al. (2006). Child-parent relationship therapy (CPRT) treatment manual. Routledge.

Cornett, N. & Bratton, S. C. (2014). Examining the impact of child parent relationship therapy (CPRT) on family functioning. Journal of Marital and Family Therapy, 40(3), pp. 302-318. doi: 10.1111/jmft.12014

Cornett, N. & Bratton, S. C. (2015). A global intervention: 50 years of research on filial therapy. International Journal of Play Therapy, 24(3), pp. 119-133. http://dx.doi.org/10.1037/a0039088

Hicks, J. F. et al. (2016). Utilizing filial therapy with deployed military families. International Journal of Play Therapy, 25(4), pp. 210-216. http://dx.doi.org/10.1037/pla0000032

Ozkaya, B. T. (2015). Play Therapy approach focusing on parent-child relationship: Filial Therapy. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 7(2), pp. 208-220.

Topham, G. L. & VanFleet, R. (2011). Filial therapy: A structured and straightforward approach to including young children in family therapy. The Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 32(2), pp. 144-158.

VanFleet, R. (2014). Filial Therapy: Strengthening parent-child relationships through play (3rd ed). Professional Resource Press, Sarasota, FL

VanFleet, R. (2006). A parent’s handbook of filial play therapy: Building strong families with play (6th ed.). Play Therapy Press, PO Box 613, Boiling Springs, PA 17007. Turkish translation available from Play Therapy Press.