Oyun Terapileri Derneği

Psikodrama

Psikodrama

Psikodrama, 1920'li yillarda Jacop Levi Moreno tarafından geliştirilen kuram, felsefe ve teknikler bütünüdür. Psikodrama, Yunanca’daki “psyche (ruh)” ve “drama (eylem)” sözcüklerinden meydana gelir. Bireyler bir grupta özel bir etkileşim içinde girdikleri ve seçtikleri rollerle kendilerine dair derin bir farkındalık kazanırlar. Bireyler, psikodrama sahnesinde canlandırmalar yoluyla geçmiş yaşamlarını, güncel yaşam deneyimlerini veya geleceğe dair tasarımlarını güçlü bir bakış açısıyla  gözden geçirme ve yeniden yapılandırma şansı elde ederler. Psikodrama da  herhangi bir zaman veya yerle sınırlı değildir. Geçmis, gelecek, şimdi, masallar, rüyalar, duygular, yani grubun ortaya koyabileceği olası 'her şey' psikodrama oturumunun içeriğini oluşturabilir.  

İnsan doğumu itibariyle yaşamı boyunca birçok rol alır ve bu rolleri taşır. Psikodrama kişinin aldığı rolleri ve bu rollerin oynanma şekillerini çekirdek ve güvenli bir ortamda ortaya çıkarmaya olanak tanır. Temelleri rol kuramına dayanan psikodrama tekniği roller üzerinden seçimler, canlandırmalar ve paylaşımlar yoluyla kişileri sosyal açıdan zenginleştirir. Moreno, insanlarda cesaret ve güven duygusunun rolü yaşamakla gelişeceğini söyler.

 

Psikodramada eylem, spontanlık ve yaratıcılık önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Moreno'ya göre eylem, kozmik bir olaydır ve varlığı insandan çok öncelerine dayanır. Moreno, eylemin insan yaşamındaki öneminden hareketle, insanların duygu ve düşüncelerini eylem yoluyla ifade edebilecekleri bir tedavi yöntemi geliştirmek istemiş ve böylece psikodrama ortaya çıkmıştır. Her insanda var olduğu fakat yaşamın belirli dönemlerinde zamanla kaybetme potansiyelini taşıdığımız spontanlık psikodrama sahnesinde katılımcıların belirli tekniklerle sık sık maruz kaldığı ve kendindeki spontanlığı  keşfettiği bir dinamik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaratıcılık  hayata üretken bir dinamik yükleme becerisini kazandıran önemli bir öğedir. Moreno'ya göre insanlar kendileri ve çevreleri ile anlamlı, sevgiye dayanan, yaratıcı ilişkiler kuramazlarsa nevroz ortaya çıkar. 

Psikodramada var olan bircok temel ve yardımcı  tekniklerle birlikte kişiler kendi spontanlığını  ve yaratıcılığını tutarak bunları eylemsel bir boyuta taşır. Psikodrama grup terapileri içinde uygulama alanı oldukça geniş olan, hızlı ve etkili bir yöntemdir. Kuramı, felsefesi ve tekniği ile birçok görüşün de ilham kaynaği olmuştur. Tedavi, eğitim, tiyatro, endüstri, koruyucu ruh sağlığı, sağlık, gelişim adına hizmet alanları renkli ve ceşitli bir yelpazede anlam bulur.