Oyun Terapileri Derneği

Sanat Terapisi

Sanat Terapisi

Sanatla terapi, içimizde var olan yaratıcılığın açığa çıkmasını ve bu sayede kendimizi ifade etmememizi, geliştirmemizi ve sorunlarla baş etme gücümüzü arttırmamızı sağlayan bir terapi tekniğidir. İki aşamadan oluşmaktadır: sanatın yaratılması ve yaratının anlamının keşif edilmesi. Temelleri, Freud ve Jung’un bilindışı kavramlarına dayanan sanat terapisi, görsel sembollerin ve imajların en kolay ulaşılabilir ve en doğal iletişim yolu olduğu düşüncesine dayanır. Katılımcılardan, sözel olarak ifade edemedikleri duyguları önce gözlerinin önüne getirmeleri ve daha sonra bunu yaratmaları istenir. Oluşan eser gözden geçirilir ve anlamı danışan tarafından yorumlanır.

Sanat terapisi veya yaratıcı sanat terapisi, kişilerin yaratıcılıkla ve sanatla kendilerini ifade etmelerini teşvik ederek, duygularını anlamalarını sağlar. Sanat terapisi travma ve birikmiş psişik kaos için güvenli simgesel bir kapsayıcı oluşturarak boşluğun kırılmasına yardımcı olur ve rehabilitasyon ilerledikçe hastanın gerçeklikle bir tür uzlaşma sağlamasını destekler.

Sanat terapisi, çocukluk dönemiyle bugün arasında bağlantılar kurulmasına aracılık edebilir ve böylece kişinin çocukluğundaki olayları şimdiki yaşamı bağlamında görebilmesini sağlar.

Resim, heykel, müzik, fotoğraf, drama ve hikayeler yoluyla uygulanan sanat terapisi kendimizi ve çevremizi farklı bir bakış açısıyla algılamamıza ve yorumlamamıza yardımcı olur.
 

 

Sanat terapisi sadece potansiyel sanatçılara, ya da, sanata ilgisi ve doğuştan yeteneği olanlar için değildir. Danışanların herhangi bir sanat eğitimi almalarına gerek yoktur. Burada amaç eseri değerlendirmek değil, onları araç olarak kullanarak kişinin kendisini daha güvenli hissedeceği bir ortamda dışa vurmasını, ifade etmesini sağlamaktır. Sanat terapisi, sözün bittiği, yetersiz kaldığı yerde başlar, insanları iyileşmesinde, onarılmasında yardımcı olur. Problemleri sanat yoluyla daha estetik ve daha yumuşak bir şekilde ortaya dökmenizi sağlar.

Sanat terapisi, bireysel, grup veya aile terapisiyle birlikte yürütülür. Sanat terapisinin önemli bir noktası terapistin değil, danışanın/yaratıcının eserle ilgili yorumu yönlendirmesidir.

Çocukların yetişkinlere göre daha az kelime haznesi olduğundan, sanat terapisinde duygularını ifade etmeleri, sözele göre daha rahattır.  Hem isteklerini hem de dürtülerini korkmadan ortaya koyabilir. Çocuk, sanat terapisi ile geçmiş travmalarına sembolik bir şekilde erişebilir ve onları bırakabilir. Sembolik de olsa, kendi hayatının sorumluluğunu üstlenir ve böylece, gerçeğe hakim olma konusunda kendini daha yeterli hisseder.

Yetişkinlerle yapılan sanat terapisi; danışanların farkındalıklarının artmasına, çatışmaların ve anıların su yüzüne çıkmasına ve çözümlenmesine yardımcı olur. İyi ve tutarlı bir sanat terapisi kişinin sorunla yüzleşmeleri için birçok fırsat tanır ve dış dünyada bununla başa çıkabilmeleri için yardımcı olur.

 
 
 
 

Kaynaklar:
Killick, K. ve Schaverien, J. (2003) . Sanat, Psikoterapi ve Psikoz. İstanbul: Yelkovan Yayıncılık.
www.dbe.com.tr