Oyun Terapileri Derneği

Online Oyun Terapisi - 2023 - 2024

                                             
Oyun Terapileri Derneği Association for Play Therapy Derneği tarafından tanınmaktadır.
 
Eğitimci:
Birgül Emiroğlu Bakay

1983 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretim ve Lise Eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra 2007 yılında Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına kabul edildi. Şizofreni Hastalarında İşlevsel İyileşme Ölçeği ’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmasını İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde tamamladı. Eş zamanlı olarak başladığı şizofreni hastaları ile grup terapilerine aynı klinikte yürütmeye devam etmekte, çalışmalarını çocuk-ergen ve yetişkinler ile sürdürmektedir. Türk Psikologlar Derneği'nden Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Travma Odaklı Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi, MidAmerica Nazarene University, Oyun Terapisi Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği, Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapisi Eğitimi, İngiltere’de bulunan Tavistock Kliniği’ne bağlı olarak yürütülen İstanbul merkezli “Bebek Gözlemi” eğitimini, Adnan Menderes Üniversitesi onaylı 480 saatlik "Aile Danışmanlığı Eğitim Programını" tamamlamıştır.

Vermiş Olduğu Dersler:
● Oyun Terapisi Eğitimi: Okan Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı ve Oyun Terapileri Derneği
● Travmada ve Sahada Kullanılabilecek Sanat Terapisi Müdahaleleri: Sanat Psikoterapileri Derneği
● Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Psikoloji bölümünde Klinik Psikolojiye Giriş ve Psikopataloji


Üyesi Olduğu Bilimsel Dernekler
● Türk Psikologlar Derneği,
● Association for Play Therapy,Türkiye Temsilcisi
● Rorschach ve Projektif Testler Derneği
● Oyun Terapileri Derneği (Kurucu Üye, Genel Başkan)
● Sanat Psikoterapileri Derneği (Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyesi)

 

 

 

 

 

 

 Eğitimin Amacı:
Oyun Terapisi ile ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanmanın yanı sıra terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini kullanabilme ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmak. Eğitim sürecinde katılımcılara oyun terapisinin terapotik bir araç olarak kullanılması hakkında temel bilgiler ve kuramsal yaklaşımlar aktarılmakta, uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla vaka çalışmalarına yer verilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

Eğitimin Süresi:
40 saat (5 Oturum)


Katılımcılar:
Ruh sağlığı hizmeti sunan profesyoneller. (psikiyatr, psikolog, psikolojik danışman, vb)

Tarih:
1. & 2. Oturum 11 - 12 Mayıs 2024
3. , 4. & 5. Oturum 7 - 8 - 9 Haziran 2024

Saat: 10:00-18:00

Gelen Başvuruların Değerlendirilmesi

Belge:
Oyun Terapileri Derneği ve Amerika Oyun Terapileri Derneği (APT) tarafından onaylı sertifika belgesi.
(E-mail üzerinden PDF dosyası olarak katılımcılara gönderilecektir.)

Online olarak gerçekleştirilecek olan bu eğitim APT tarafından onaylanmıştır.
* “This workshop meets APT’s definition of “Live Webinar”.

İletişim: 0 (362) 437 5 888 - 0553 788 94 88